kids icon    bitola icon    international icon

    Tra La La           Tra La La           Tra La La

       KIDS                BITOLA       INTERNATIONAL

      festival               festival              festival

kids icon    bitola icon    international icon

    ТРА ЛА ЛА           ТРА ЛА ЛА           ТРА ЛА ЛА

       КИДС                БИТОЛА        ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН

      фестивал              фестивал              фестивал